top of page

Levering & Retour

Levering

De verzending van het FoodLove boek gebeurt binnen de 72 uur na ontvangst van de betaling. Enkel wanneer Stefanie Baert van FoodLove in het buitenland verblijft, is het mogelijk dat de verzending later gebeurt. Tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal FoodLove het product in ieder geval binnen de dertig (30) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst leveren. Mocht dit alsnog niet mogelijk zijn, dan zal FoodLove de Klant daarvan uitdrukkelijk op de hoogte brengen en vragen om een redelijke levertijd af te spreken. Indien FoodLove niet kan leveren binnen deze redelijke levertijd, kan de Klant annuleren en FoodLove zal de betaalde bedragen terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. Er kan alsdan geen enkele andere compensatie gevraagd worden. 

De verzending gebeurt via bpost. Eens het boek verzonden werd, duurt de levering gemiddeld 24 à 48 uur. 

De leveringskost bedraagt 2,5 euro voor levering binnen België. FoodLove levert geen boeken buiten België.

De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van het juiste adres en het tijdig ophalen van het pakket indien het in een postpunt of postkantoor werd geleverd. Wordt het boek terug bij FoodLove bezorgd wegens het doorgeven van een foutief of onvolledig adres, of het laattijdig oppikken van het pakket in een postpunt of -kantoor, dan is de klant zelf verantwoordelijk. Het pakket kan opnieuw verzonden worden, mits de klant opnieuw de verzendkosten en een administratieve toeslag van 5 euro betaalt. 

Meer details kan u nalezen in de Algemene Voorwaarden

Retour

 

Gesigneerde boeken kunnen niet geretourneerd worden. 

Het gekochte product mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd met eventuele accessoires. De Klant dient alsdan de kosten van terugzending te dragen. 

 

Het principe is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

 

De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als het product dus niet meer verkoopbaar is door bijvoorbeeld bevuiling of beschadiging, zal aan de Klant de prijs van het product worden aangerekend.

 

FoodLove mag wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Meer details kan u nalezen in de Algemene Voorwaarden

Herroepingsrecht

Wil je afzien van jouw aankoop en jouw herroepingsrecht gebruiken, dan verwijs ik je graag door naar de Algemene Voorwaarden. Het formulier voor het herroepingsrecht vindt u onderaan die pagina. 

Meer details kan u nalezen in de Algemene Voorwaarden

bottom of page